prof. dr hab. n. med. Renata Górska

specjalista periodontolog

Umów wizytę w ANAM

Stanowisko w Klinice: periodontolog

Konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów, jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej odbyła dwukrotnie staż naukowy w Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku.
Specjalista II° w dziedzinie periodontologii.

Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego (AAP) oraz prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddziału Warszawskiego.

Jej dorobek naukowy obejmuje 380 prac wydrukowanych w wielu uznanych czasopismach w kraju i zagranicą. Jest autorem i współautorem wielu podręczników akademickich i monografii naukowych, a także promotorem 12 prac doktorskich i opiekunem pracy habilitacyjnej.

Klinika stomatologiczna dla dzieci i dorosłych z kadrą profesorów i doktorów, założona blisko 30 lat temu. Klinika posiada pełną ofertę usług stomatologicznych.
Telefon: 22 635 31 49
© Copyright 2018 - ANAM - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram