Diagnostyka

Badania radiologiczne to podstawa w diagnostyce i planowaniu leczenia na jego każdym etapie. Wykorzystuje się je we wszystkich dziedzinach stomatologii. Zdjęcia RTG stanowią często uzupełnienie badania klinicznego oraz decydują o właściwym rozpoznaniu.

W Klinice prowadzimy diagnostykę w zakresie twarzoczaszki. Wykonujemy zdjęcia RTG:

– zdjęcia wewnątrzustne (zębowe, zgryzowe, skrzydłowo-zgryzowe)
– pantomogram
– telerentgenogram

Zdjęcie zębowe – podstawowe i najczęściej wykonywane zdjęcie diagnostyczne obrazujące jeden, dwa lub trzy sąsiadujące ze sobą zęby. Lekarz stomatolog wykorzystuje je w celu dokonania dokładnej oceny stanu zęba lub zębów i otaczających tkanek, rozległości ubytków próchnicowych, czy stanu wypełnień. Dodatkowo stosowane m.in.:
– w endodoncji przed leczeniem, w trakcie i po jego zakończeniu
– do oceny położenia złamanych narzędzi, perforacji
– w diagnostyce urazów, resorpcji, zapalenia tkanek okołowierzchołkowych
– w chirurgii do oceny położenia zębów zatrzymanych, stanu po implantacji, oceny tkanek okołowierzchołkowych przed i po resekcji
– w protetyce do oceny filarów protetycznych
– w periodontologii do oceny charakteru ubytków kostnych

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe – pomocne w diagnostyce próchnicy i ocenie wypełnień. Często wykonywane u dzieci, u których obraz kliniczny jest niewspółmierny z realną rozległością ubytku. Zdjęcia skrzydłowo – zgryzowe dają obraz powierzchni stycznych zębów trzonowych i przedtrzonowych – czyli tych najbardziej narażonych na próchnicę.

Zdjęcie pantomograficzne– obrazuje stan wszystkich zębów pacjenta wraz ze strukturami otaczającymi (kośćmi szczęki i żuchwy, stawami skroniowo – żuchwowymi, częściowo zatokami szczękowymi). Jest koniecznym uzupełnieniem badania klinicznego w diagnostyce ortodontycznej, chirurgicznej, periodontologicznej. We współczesnej stomatologii stanowi podstawę do rozpoczęcia kompleksowego leczenia.

Telerentgenogram – zdjęcie boczne czaszki, na którym uwidoczniony jest profil twarzy pacjenta. Wykorzystywane jest w celu wykonania specjalistycznych pomiarów przed planowaniem leczenia ortodontycznego.

Zdjęcie zgryzowe – wykonuje się je w celu stwierdzenia obecności oraz rozpoznania pozycji zębów niewidocznych w jamie ustnej, ciała obcego, wykazania zmian w obrębie jamy ustnej (np. kamieni w przewodach ślinianek podjęzykowych lub podżuchwowych), podniebienia, zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej, oceny szerokości żuchwy, a w przypadku złamań – oceny przemieszczenia odłamów.

Pozostałe badania diagnostyczne obejmują m.in.:
– wymaz pobierany z błony śluzowej jamy ustnej w kierunku zwiększonego wzrostu grzybów
– biopsje zmian na błonie śluzowej
– badanie mikrobiologiczne kieszonek przyzębnych

Umawianie wizyty

+48 22 635 31 49
+48 22 833 36 97
+48 606 815 068

Godziny otwarcia

pon - pt: 9:00 - 20:00
sobota: 9:00 - 14:00

Adres:

ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

Parking przy ulicy Dzikiej lub
w centrum handlowym Arkadia