Posiadamy salę zabiegową ze specjalistycznym sprzętem anestezjologicznym spełniającym wymogi przepisów Unii Europejskiej. Do zabiegów stomatologicznych stosujemy znieczulenie ogólne (narkoza), a w przypadkach, gdy konieczna jest współpraca pacjenta z lekarzem stomatologiem wykonujemy sedację wziewną. Leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym przeprowadzane jest przez doświadczony zespół lekarzy stomatologów i anestezjologów.

W Klinice dysponujemy wieloma rodzajami znieczuleń – miejscowych oraz ogólnych.

Znieczulenie miejscowe powierzchowne:
polega na znieczuleniu powierzchownym błony śluzowej przy użyciu preparatów w postaci kremu lub żelu. Rozwiązanie to proponujemy głównie dzieciom przed wykonaniem właściwego znieczulenia w postaci zastrzyku oraz niekiedy przy usuwaniu zresorbowanych (czyli z „rozpuszczonym” korzeniem) zębów mlecznych.

Znieczulenie miejscowe nasiękowe:
jest najbardziej popularnym w stomatologii znieczuleniem. Lekarz stomatolog wykonuje zastrzyk przy pomocy specjalnego urządzenia – karpuli, do którego wkładane są jednorazowe ampułki z odmierzoną dawką znieczulenia (2 ml). Używane podczas zabiegu igły są bardzo cienkie, co minimalizuje dyskomfort ukłucia. Rodzajów preparatów do znieczulenia jest wiele, a decyzja o użyciu konkretnego zależy od indywidualnych wskazań dla danego pacjenta oraz od rodzaju planowanego zabiegu. Podstawowy podział polega na rozróżnieniu preparatów, tzw. czystych (sama lidokaina, artykaina itp.) od takich z domieszką, tzw. środków obkurczających naczynia – wydłużających działanie znieczulenia, jednocześnie zmniejszających ilość potrzebną do uzyskania spodziewanego efektu. Znieczulenie miejscowe działa kilka minut od podania i utrzymuje się max. 2h po zabiegu, w niektórych przypadkach nawet dłużej. Najczęściej wystarczy podać 1 ampułkę.

Znieczulenie miejscowe przewodowe:
działa podobnie jak nasiękowe. Różnica jest taka, że podawane jest bezpośrednio w okolice nerwu i stosowane jest najczęściej do znieczulenia dolnych zębów (w ich odcinkach bocznych). Znieczulenie obejmuje jednocześnie połowę żuchwy oraz pół języka. Nigdy nie wykonujemy go obustronnie podczas jednej wizyty, głównie ze względu na – w istocie niegroźne – drętwienie języka, przez niektórych opisywane jako „duszenie się”. Znieczulenie miejscowe śródwięzadłowe jest to mniej popularna technika podawania niewielkiej ilości środka znieczulającego pod dużym ciśnieniem, do tzw. ozębnej, czyli przestrzeni między zębem a dziąsłem. Obarczone ryzykiem powikłań, nadaje się do ograniczonej liczby zabiegów.

Znieczulenie ogólne (narkoza):
proponujemy przede wszystkim pacjentom z silną dentofobią w przypadku konieczności wykonania rozległych zabiegów chirurgicznych. Może być też pomocne w leczeniu dzieci – szczególnie w przypadku licznych ubytków lub wyraźnej trudności nawiązania współpracy z lekarzem – przy zastosowaniu narkozy można sprawnie i bezstresowo wyleczyć wiele zębów na raz. Każdy pacjent, u którego planowana jest narkoza konsultowany jest przez anestezjologa. Zabieg poprzedzają badania ogólne, zaś po zabiegu pacjent pozostaje pod 24-godzinną opieką anestezjologa. Oznacza to, że może skontaktować się z lekarzem telefonicznie, a w przypadku powikłań lekarz przyjeżdża do pacjenta na kontrolę.

Znieczulenie w sedacji wziewnej:
stanowi alternatywę dla znieczulenia ogólnego. Zabieg działa przeciwlękowo, a nie przeciwbólowo. Polega na podaniu pacjentowi mieszanki tlenu i podtlenku azotu. W ten sposób wprowadzamy pacjenta w stan sedacji, czyli uczucia błogości i niezwykłego komfortu. Warto pamiętać, że podczas zabiegu pacjent jest w pełni przytomny, a substancja, którą wdycha nie kumuluje się w jego organizmie i działa tylko podczas zabiegu. Po jego zakończeniu pacjenta stopniowo wyprowadza się z sedacji, zmniejszając ilość podawanego podtlenku, na koniec podając czysty tlen. Po ok. 30 minutach pacjent jest w stanie opuścić klinikę, a wdychana mieszanka nie ma wpływu na dalszy przebieg dnia –np. prowadzenie samochodu. Nie ma ryzyka przedawkowania podtlenku. Metoda sedacji wziewnej jest dostępna zarówna dla dorosłych, jak i dzieci – bez ograniczeń wiekowych. Ważne, by pacjenci przed zabiegiem byli na czczo (dzieci bezwzględnie 3h przed zabiegiem bez jedzenia) lub po lekkim posiłku (dorośli).

Klinika stomatologiczna dla dzieci i dorosłych z kadrą profesorów i doktorów, założona blisko 30 lat temu. Klinika posiada pełną ofertę usług stomatologicznych.
Telefon: 22 635 31 49
© Copyright 2018 - ANAM - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram