Protetyka to dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu warunków zgryzowych po utracie zębów lub ich uszkodzeniu. W Klinice wykonujemy uzupełnienia protetyczne stałe i ruchome zgodnie z najnowszymi osiągnięciami protetyki stomatologicznej. Przywracamy prawidłowe funkcje narządu żucia, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwanych przez pacjenta efektów estetycznych.

Braki w uzębieniu mogą być przyczyną poważnych zaburzeń w obrębie jamy ustnej i stawów skroniowo-żuchwowych. Mają również niekorzystny wpływ na zmiany rysów twarzy (a tym samym na wygląd twarzy pacjenta) oraz układ pokarmowy (problemy z żuciem, a w konsekwencji trawieniem pokarmów). W leczeniu protetycznym wykorzystuje się uzupełnienia stałe lub ruchome. Do uzupełnień stałych, nie dających usunąć się z jamy ustnej, zaliczamy np. wkład, koronę i most. Ruchome to np. protezy osiadające częściowe i całkowite, protezy nakładkowe oraz szkieletowe.

Klinika stomatologiczna dla dzieci i dorosłych z kadrą profesorów i doktorów, założona blisko 30 lat temu. Klinika posiada pełną ofertę usług stomatologicznych.
Telefon: 22 635 31 49
© Copyright 2018 - ANAM - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram