Badania radiologiczne to podstawa w diagnostyce i planowaniu leczenia na jego każdym etapie. Wykorzystuje się je we wszystkich dziedzinach stomatologii. Zdjęcia RTG stanowią często uzupełnienie badania klinicznego oraz decydują o właściwym rozpoznaniu.

W Klinice prowadzimy diagnostykę w zakresie twarzoczaszki. Wykonujemy zdjęcia RTG:

- zdjęcia wewnątrzustne (zębowe, zgryzowe, skrzydłowo-zgryzowe)
- pantomogram
- telerentgenogram

Zdjęcie zębowe – podstawowe i najczęściej wykonywane zdjęcie diagnostyczne obrazujące jeden, dwa lub trzy sąsiadujące ze sobą zęby. Lekarz stomatolog wykorzystuje je w celu dokonania dokładnej oceny stanu zęba lub zębów i otaczających tkanek, rozległości ubytków próchnicowych, czy stanu wypełnień. Dodatkowo stosowane m.in.:
- w endodoncji przed leczeniem, w trakcie i po jego zakończeniu
- do oceny położenia złamanych narzędzi, perforacji
- w diagnostyce urazów, resorpcji, zapalenia tkanek okołowierzchołkowych
- w chirurgii do oceny położenia zębów zatrzymanych, stanu po implantacji, oceny tkanek okołowierzchołkowych przed i po resekcji
- w protetyce do oceny filarów protetycznych
- w periodontologii do oceny charakteru ubytków kostnych

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe – pomocne w diagnostyce próchnicy i ocenie wypełnień. Często wykonywane u dzieci, u których obraz kliniczny jest niewspółmierny z realną rozległością ubytku. Zdjęcia skrzydłowo – zgryzowe dają obraz powierzchni stycznych zębów trzonowych i przedtrzonowych – czyli tych najbardziej narażonych na próchnicę.

Zdjęcie pantomograficzne– obrazuje stan wszystkich zębów pacjenta wraz ze strukturami otaczającymi (kośćmi szczęki i żuchwy, stawami skroniowo – żuchwowymi, częściowo zatokami szczękowymi). Jest koniecznym uzupełnieniem badania klinicznego w diagnostyce ortodontycznej, chirurgicznej, periodontologicznej. We współczesnej stomatologii stanowi podstawę do rozpoczęcia kompleksowego leczenia.

Telerentgenogram – zdjęcie boczne czaszki, na którym uwidoczniony jest profil twarzy pacjenta. Wykorzystywane jest w celu wykonania specjalistycznych pomiarów przed planowaniem leczenia ortodontycznego.

Zdjęcie zgryzowe – wykonuje się je w celu stwierdzenia obecności oraz rozpoznania pozycji zębów niewidocznych w jamie ustnej, ciała obcego, wykazania zmian w obrębie jamy ustnej (np. kamieni w przewodach ślinianek podjęzykowych lub podżuchwowych), podniebienia, zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej, oceny szerokości żuchwy, a w przypadku złamań – oceny przemieszczenia odłamów.

Pozostałe badania diagnostyczne obejmują m.in.:
- wymaz pobierany z błony śluzowej jamy ustnej w kierunku zwiększonego wzrostu grzybów
- biopsje zmian na błonie śluzowej
- badanie mikrobiologiczne kieszonek przyzębnych

Klinika stomatologiczna dla dzieci i dorosłych z kadrą profesorów i doktorów, założona blisko 30 lat temu. Klinika posiada pełną ofertę usług stomatologicznych.
Telefon: 22 635 31 49
© Copyright 2018 - ANAM - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram