Zespół

Zespół ANAMu od lat tworzą doświadczeni lekarze – specjaliści  i doktorzy nauk medycznych.
Wysokiej jakości zaplecze diagnostyczne oraz nowoczesny sprzęt dają nam możliwości leczenia
najbardziej skomplikowanych przypadków stomatologicznych.

dr n. med. Joanna Gieorgijewska

dr n. med. Joanna Gieorgijewska

Specjalista stomatologii ogólnej i dziecięcej. Dyrektor Kliniki

Doświadczenie zawodowe

Specjalistka stomatologii ogólnej i dzieciecej.

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskała tytuł specjalisty I° stomatologii ogólnej oraz II° w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

Wieloletni adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 30 lat dyrektor kliniki. 

Ponad 20 lat praktyki w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej pod kierownictwem prof. Marii Szpringer-Nodzak to intensywny czas w mojej karierze zawodowej, w trakcie którego nie tylko wyspecjalizowałam się w zakresie dziecięcej stomatologii, ale również zyskałam kompetencje z zakresu psychologii dziecka oraz rodzica – tak niezbędne w codziennej pracy z małymi pacjentami. Moje doświadczenie i wiedza mówią mi, że każdy ząb jest inny i mimo specjalizacji, nigdy nie należy działać rutynowo, a wobec każdego przypadku zachowywać pokorę. Praca lekarza dentysty to spełnienie moich marzeń z dzieciństwa. Tę pasję starałam się zaszczepić również w moich studentach. Wielu z nich zrobiło znakomite naukowe kariery i dziś stanowią część zespołu lekarskiego Kliniki.

prof. dr hab. n. med. Renata Górska

prof. dr hab. n. med. Renata Górska

specjalista periodontolog

Doświadczenie zawodowe

Konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów, jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej odbyła dwukrotnie staż naukowy w Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku.
Specjalista II° w dziedzinie periodontologii.

Od 24 lat pracuję w klinice Anam.

Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego (AAP) oraz prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddziału Warszawskiego.

Jej dorobek naukowy obejmuje 380 prac wydrukowanych w wielu uznanych czasopismach w kraju i zagranicą. Jest autorem i współautorem wielu podręczników akademickich i monografii naukowych, a także promotorem 12 prac doktorskich i opiekunem pracy habilitacyjnej.

dr n. med. Halszka Boguszewska-Gutenbaum

dr n. med. Halszka Boguszewska-Gutenbaum

specjalista stomatologii ogólnej i dziecięcej

Doświadczenie zawodowe

Specjalista stomatologii ogólnej i dziecięcej

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskała tytuł specjalisty I° stomatologii ogólnej oraz II° w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Adiunkt, wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 27 lat pracuję w klinice Anam.

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim indywidualnym podejściem do wymagającego, małego pacjenta. Reaguję na wszelkie jego pytania i wątpliwości, bowiem to zaufanie w dużym stopniu odpowiada za powodzenie leczenia.

dr n. med. Krzysztof Kukuła

dr n. med. Krzysztof Kukuła

specjalista chirurgii stomatologicznej

Doświadczenie zawodowe

Specjalista chirurgii stomatologicznej

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalista chirurgii stomatologicznej i implantologii.

Adiunkt w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnik oraz prowadzący licznych kursów i konferencji w zakresie chirurgii i implantologii.

Od 20 lat pracuję w klinice Anam.

Najważniejsze w mojej pracy to indywidualne podejście do pacjenta – nikogo nie traktuję jako kolejny przypadek medyczny. Krótko mówiąc leczę tak, jak sam chciałbym być leczony. Uważam, że poza wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas studiów, a następnie w trakcie pracy zawodowej, gwarancją sukcesu jest nawiązanie dobrego kontaktu z pacjentem, co skutkuje zaufaniem z jego strony, dobrą współpracą oraz skutecznym leczeniem.

dr n. med. Barbara Pietrzak-Bilińska

dr n. med. Barbara Pietrzak-Bilińska

specjalista ortodoncji

Doświadczenie zawodowe

Specjalista ortodoncji

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I° stomatologii ogólnej,oraz II° w dziedzinie ortodoncji.
Adiunkt i wykładowca Zakładu Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 29 lat pracuję w klinice Anam.

Leczenie ortodontyczne bywa nieprzewidywalne, dlatego też w codziennej pracy z pacjentem ważną rolę odgrywa współpraca. Przed rozpoczęciem leczenia szczegółowo omawiam każdy etap, tak aby pacjent świadomie uczestniczył w całym procesie terapeutycznym. Moje podstawowe zadania to rzetelne przekazanie wskazań, egzekwowanie regularnych wizyt kontrolnych, a także przekazanie informacji na temat właściwej higieny jamy ustnej.

lek. med. Grzegorz Witer

lek. med. Grzegorz Witer

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Doświadczenie zawodowe

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Absolwet I° wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I° anestologii oraz II° anestezjologii i intensywnej terapii.

Od 23 latpracuję w klinice Anam.

W swojej codziennej pracy dbam o komfort i zdrowie pacjentów leczonych w znieczuleniu ogólnym. Wiem jak istotne jest samopoczucie podczas trudnych zabiegów, dlatego też staram się swoje obowiązki wykonywać rzetelnie i zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą.

lek. stom. Roman Barciński

lek. stom. Roman Barciński

specjalista stomatologii ogólnej

Doświadczenie zawodowe

Specjalista stomatologii ogólnej

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej.

Od 24 lat pracował w klinice Anam.

Dnia 20.02.2020 r. odszedł od nas niespodziewanie. Wielkie poczucie pustki ściska nasze serca, brakuje słów na opisanie bólu i żalu.

Drogi Doktorze – dziękujemy Ci za wszystkie lata wspólnej pracy i za wielki wysiłek włożony w opiekę nad pacjentami.

 Romku, żegnamy Cie z wielkim smutkiem.

lek. stom. Małgorzata Bartosiak

lek. stom. Małgorzata Bartosiak

specjalista stomatologii ogólnej

Doświadczenie zawodowe

Specjalista stomatologii ogólnej

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I° stomatologii ogólnej.

Od 29 lat pracuję w klinice Anam.

W swojej pracy kieruje się zdrowym rozsądkiem oraz życzliwością. Na pierwszym miejscu stawiam dobro pacjenta. Jestem dyspozycyjna oraz pomocna moim stałym pacjentom o każdej porze dnia i nocy, bowiem wiem z jakim bólem mogą się wiązać nagłe przypadki stomatologiczne. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i sympozjach naukowych. Dzięki czemu stale pogłębiam swoją wiedzę.

lek. stom. Ewa Gielniewska-Ciborowska

lek. stom. Ewa Gielniewska-Ciborowska

specjalista stomatologii ogólnej i dziecięcej

Doświadczenie zawodowe

Specjalista stomatologii ogólnej
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Od 25 lat pracuję w klinice Anam.

Systematycznie nabywam doświadczenie podparte uczestnictwem w wielu kursach i konferencjach z dziedziny stomatologii ogólnej i pedodoncji. Szczególnie od wielu lat bliska mojemu sercu jest praca z dziećmi. Jestem członkiem Polskiej Stomatologii Dziecięcej. Pracując na co dzień w Klinice Anam, stwarzam pacjentom przestrzeń, która daje im poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo dostosowuję swoją wiedzę i doświadczenie do potrzeb, uwzględniając przy tym najnowsze osiągnięcia medycyny. Wszystko po to, by decyzja o leczeniu podejmowana była przez pacjenta świadomie i w komfortowych warunkach.

lek. stom. Tadeusz Kukuła

lek. stom. Tadeusz Kukuła

Specjalista stomatologii ogólnej i protetyki

Doświadczenie zawodowe

Specjalista stomatologii ogólnej i protetyki
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I° stomatologii ogólnej oraz II° protetyki stomatologicznej. Wieloletni asystent i wykładowca Kliniki Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 29 lat pracuję w klinice Anam.

W swojej pracy zawodowej na pierwszym miejscu stawiam dobro pacjenta. Uważam, że podstawą dobrego leczenia jest postępowanie, które zapewni pacjentowi zdrowie i komfort na długo. Podczas każdego zabiegu pracuję zgodnie ze zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem. Jestem zwolennikiem rzetelnie przeprowadzonych terapii, gdzie oprócz estetyki – tak oczywistej z punktu widzenia pacjenta, szalenie istotna jest odbudowa właściwej anatomii i funkcji uzębienia.

lek. stom. Bożena Mąkowska

lek. stom. Bożena Mąkowska

Specjalista periodontolog

Doświadczenie zawodowe

Specjalista periodontolog
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I° stomatologii ogólnej oraz II° periodontologii.

Od 29 lat pracuję w klinice Anam.

Moim zdaniem najważniejsze w codziennej pracy periodontologa jest ścisła współpraca z pacjentem. Uważam, że wypracowując zaangażowanie z jego strony możemy osiągnąć dobre rezultaty i powodzenie leczenia. W swojej pracy jestem dociekliwa, dokładnie i rzetelnie prowadzę diagnostykę, a także wykorzystuję możliwości leczenia interdyscyplinarnego.

lek. stom. Anna Michalska-Żmijewska

lek. stom. Anna Michalska-Żmijewska

Specjalista stomatologii ogólnej

Doświadczenie zawodowe

Specjalista stomatologii ogólnej
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista I° stomatologii ogólnej.

Od 29 lat pracuję w klinice Anam.

W mojej praktyce zawodowej stawiam na ciągły rozwój. Potrzebę nieustannego pogłębiania wiedzy oraz aktualizowania informacji uznaję za kluczową z punktu widzenia zawodu lekarza. Muszę być pewna, że swoim pacjentom proponuję optymalne oraz najkorzystniejsze parametry leczenia.

lek. stom. Beata Osowska-Prekiel

lek. stom. Beata Osowska-Prekiel

Specjalista stomatologii ogólnej

Doświadczenie zawodowe

Specjalista stomatologii ogólnej
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I° stomatologii ogólnej.

Od 25 lat pracuję w klinice Anam.

Moim pacjentom poświęcam zawsze tyle czasu, ile potrzebują. Pracuję w spokoju oraz w atmosferze komfortu dla obu stron. Rzetelność i skrupulatność to cechy, bez których nie wyobrażam sobie wykonywania zawodu lekarza. 

lek. stom. Małgorzata Prządka-Barcińska

lek. stom. Małgorzata Prządka-Barcińska

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji

Doświadczenie zawodowe

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Jako pracownik naukowy Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskała tytuł specjalisty stomatologii zachowawczej i endodoncji. Wieloletni asystent i wykładowca zakładu stomatologii zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczka licznych kursów z zakresu stomatologii ogólnej, estetycznej i endodoncji.

Od 22 lat pracuję w klinice Anam.

Pracuję w powiększeniu. Większość zabiegów nie tylko endodontycznych przeprowadzam z użyciem mikroskopu, lup zabiegowych ponieważ najważniejsze w mojej pracy są staranność i rzetelność. Drobiazgowo i w najmniejszych szczegółach informuje pacjentów o stanie zdrowia i potrzebach leczniczych. Uważam, że pomaga to zrozumieć pacjentowi poszczególne etapy leczenia, jak również umożliwia świadome podjęcie decyzji o wykonywaniu zalecanych zabiegów.

lek. stom. Małgorzata Lechmańska - Siemiek

lek. stom. Małgorzata Lechmańska - Siemiek

Specjalista stomatologii ogólnej

Doświadczenie zawodowe

Specjalista stomatologii ogólnej
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista 1 stopnia stomatologii ogólnej.
30 lat doświadczenia zawodowego.

Od dwóch lat pracuję w klinice Anam.

W swojej codziennej pracy skupiam się przede wszystkim na nawiązaniu jak najlepszego kontaktu z pacjentem. Stawiam na dobrą komunikacje, upewniając się, że planowane leczenie jest zrozumiałe, a wszystkie obawy rozwiane. Podchodzę do leczenia indywidualnie i każdego pacjenta prowadzę z należytą empatią i wyrozumiałością.

Regularnie uczęszczam na szkolenia oraz kursy doskonalenia zawodowego, poszerzając swoją wiedzę i z uwagi na dobro pacjenta wdrażam nowe metody leczenia oraz medyczne innowacje do swojej codziennej pracy.

lek. stom. Marcin Zawadziński

lek. stom. Marcin Zawadziński

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji

Doświadczenie zawodowe

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletni asystent i wykładowca zakładu stomatologii zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnik licznych kursów z zakresu stomatologii ogólnej, estetycznej i endodoncji.

Od 23 lat pracuję w klinice Anam.

Specjalizuję się w skomplikowanych zabiegach z zakresu endodoncji, także przy użyciu lup i mikroskopu. Należę do nielicznego grona lekarzy, którzy skutecznie radzą sobie z usuwaniem złamanych narzędzi z kanałów i zamykaniem perforacji. Jestem niezwykle dokładny i cierpliwy, a do swojej pracy podchodzę z ogromną pokorą i zdrowym rozsądkiem. Zawsze dokładnie i rzetelnie informuję pacjenta o spodziewanych efektach leczenia i możliwych niepowodzeniach.

lek. stom. Paulina Witkowska

lek. stom. Paulina Witkowska

Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej

Doświadczenie zawodowe

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W trakcie studiów, jako uczestniczka licznych konferencji organizowanych przez Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii zdobywałam wiedzę pod okiem wielu znakomitych lekarzy z całego świata.

To właśnie oni pokazali jak istotne jest ciągłe dokształcanie się, tak aby każdy, nawet najbardziej nietypowy przypadek, rozwiązać jak najlepiej.

Od dwóch lat pracuję w klinice Anam.

Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej stomatologii, w szczególności z zakresu stomatologii zachowawczej i odbudowy estetycznej zębów przednich.

Każdy etap mojej pracy staram się tłumaczyć Pacjentowi, ponieważ zależy mi na komfortowym i bezstresowym leczeniu.

Zrozumienie przez Pacjenta problemu, z którym zgłasza się do mnie, pomaga Nam wspólnie dobrać odpowiednie, indywidualne rozwiązanie, a w przyszłości wprowadzić skuteczna profilaktykę.

Umawianie wizyty

+48 22 635 31 49
+48 22 833 36 97
+48 606 815 068

Godziny otwarcia

pon - pt: 9:30 - 19:00
sob - nd: nieczynne

Adres:

ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

Parking przy ulicy Dzikiej lub
w centrum handlowym Arkadia