Zespół

Zespół ANAMu od lat tworzą doświadczeni lekarze – specjaliści  i doktorzy nauk medycznych.
Wysokiej jakości zaplecze diagnostyczne oraz nowoczesny sprzęt dają nam możliwości leczenia
najbardziej skomplikowanych przypadków stomatologicznych.

dr n. med. Joanna Gieorgijewska

dr n. med. Joanna Gieorgijewska

Dyrektor Kliniki. Specjalista stomatologii ogólnej i dziecięcej

Doświadczenie zawodowe

Założycielka oraz Dyrektor Kliniki

Specjalistka I stopnia stomatologii ogólnej oraz II stopnia stomatologii dziecięcej.
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletni adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ponad 20 lat praktyki w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej pod kierownictwem prof. Marii Szpringer-Nodzak to intensywny czas w mojej karierze zawodowej, w trakcie którego nie tylko wyspecjalizowałam się w zakresie dziecięcej stomatologii, ale również zyskałam kompetencje z zakresu psychologii dziecka oraz rodzica – tak niezbędne w codziennej pracy z małymi pacjentami. Moje doświadczenie i wiedza mówią mi, że każdy ząb jest inny i mimo specjalizacji, nigdy nie należy działać rutynowo, a wobec każdego przypadku zachowywać pokorę. Praca lekarza dentysty to spełnienie moich marzeń z dzieciństwa. Tę pasję starałam się zaszczepić również w moich studentach. Wielu z nich zrobiło znakomite naukowe kariery i dziś stanowią część zespołu lekarskiego Kliniki.

prof. dr hab. n. med. Renata Górska

prof. dr hab. n. med. Renata Górska

specjalista periodontolog

Doświadczenie zawodowe

Stanowisko w Klinice: periodontolog

Konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów, jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej odbyła dwukrotnie staż naukowy w Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku.
Specjalista II° w dziedzinie periodontologii.

Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego (AAP) oraz prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddziału Warszawskiego.

Jej dorobek naukowy obejmuje 380 prac wydrukowanych w wielu uznanych czasopismach w kraju i zagranicą. Jest autorem i współautorem wielu podręczników akademickich i monografii naukowych, a także promotorem 12 prac doktorskich i opiekunem pracy habilitacyjnej.

dr n. med. Halszka Boguszewska-Gutenbaum

dr n. med. Halszka Boguszewska-Gutenbaum

specjalista stomatologii ogólnej i dziecięcej

Doświadczenie zawodowe

Stanowisko w Klinice: pedodonta

Specjalista stomatologii ogólnej i dziecięcej

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskała tytuł specjalisty I° stomatologii ogólnej oraz II° w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

Adiunkt, wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim indywidualnym podejściem do wymagającego, małego pacjenta. Reaguję na wszelkie jego pytania i wątpliwości, bowiem to zaufanie w dużym stopniu odpowiada za powodzenie leczenia.

dr n. med. Krzysztof Kukuła

dr n. med. Krzysztof Kukuła

specjalista chirurgii stomatologicznej

Doświadczenie zawodowe

Stanowisko w Klinice: chirurg, implantolog

Specjalista chirurgii stomatologicznej

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i implantologii.

Adiunkt w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnik licznych kursów i konferencji w zakresie chirurgii i implantologii.

Najważniejsze w mojej pracy to indywidualne podejście do pacjenta – nikogo nie traktuję jako kolejny przypadek medyczny. Krótko mówiąc leczę tak, jak sam chciałbym być leczony. Uważam, że poza wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas studiów, a następnie w trakcie pracy zawodowej, gwarancją sukcesu jest nawiązanie dobrego kontaktu z pacjentem, co skutkuje zaufaniem z jego strony, dobrą współpracą oraz skutecznym leczeniem.

dr n. med. Barbara Pietrzak-Bilińska

dr n. med. Barbara Pietrzak-Bilińska

specjalista ortodoncji

Doświadczenie zawodowe

Stanowisko w Klinice: ortodonta

Specjalista ortodoncji

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I° stomatologii ogólnej, II° w dziedzinie ortodoncji.
Adiunkt i wykładowca Zakładu Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Leczenie ortodontyczne bywa nieprzewidywalne, dlatego też w codziennej pracy z pacjentem ważną rolę odgrywa współpraca. Przed rozpoczęciem leczenia szczegółowo omawiam każdy etap, tak aby pacjent świadomie uczestniczył w całym procesie terapeutycznym. Moje podstawowe zadania to rzetelne przekazanie wskazań, egzekwowanie regularnych wizyt kontrolnych, a także przekazanie informacji na temat właściwej higieny jamy ustnej.

dr n. med. Grzegorz Witer

dr n. med. Grzegorz Witer

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Doświadczenie zawodowe

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Z Kliniką Anam związany jestem od 20 lat. W swojej codziennej pracy dbam o komfort i zdrowie pacjentów leczonych w znieczuleniu ogólnym. Wiem jak istotne jest samopoczucie podczas trudnych zabiegów, dlatego też staram się swoje obowiązki wykonywać rzetelnie i zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą.

lek. stom. Roman Barciński

lek. stom. Roman Barciński

specjalista stomatologii ogólnej

Doświadczenie zawodowe

Stanowisko w Klinice: stomatolog ogólny

Specjalista stomatologii ogólnej

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie.
Odbyte kursy – laseroterapia.

W mojej codziennej pracy z pacjentem najważniejsze są uczciwość, solidność, dokładność oraz rzetelność. Z pewnym dystansem podchodzę do nowinek, natomiast za cenne uważam doświadczenie i intuicję, zdobytą podczas mojej wieloletniej praktyki zawodowej.

lek. stom. Małgorzata Bartosiak

lek. stom. Małgorzata Bartosiak

specjalista stomatologii ogólnej

Doświadczenie zawodowe

Stanowisko w Klinice: stomatolog ogólny

Specjalista stomatologii ogólnej

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I° stomatologii ogólnej.

W swojej pracy kieruje się zdrowym rozsądkiem oraz życzliwością. Na pierwszym miejscu stawiam dobro pacjenta. Jestem dyspozycyjna oraz pomocna moim stałym pacjentom o każdej porze dnia i nocy, bowiem wiem z jakim bólem mogą się wiązać nagłe przypadki stomatologiczne.

lek. stom. Ewa Gielniewska-Ciborowska

lek. stom. Ewa Gielniewska-Ciborowska

specjalista stomatologii ogólnej i dziecięcej

Doświadczenie zawodowe

Stanowisko w Klinice: stomatolog ogólny i dziecięcy

Specjalista stomatologii ogólnej
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Doskonale wiem, jak ważne podczas zabiegu jest otoczenie pacjenta odpowiednią opieką. Pracując na co dzień w Klinice Anam, stwarzam pacjentom przestrzeń, która daje im poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo dostosowuję swoją wiedzę i doświadczenie do potrzeb, uwzględniając przy tym najnowsze osiągnięcia medycyny. Wszystko po to, by decyzja o leczeniu podejmowana była przez pacjenta świadomie i w komfortowych warunkach.

lek. stom. Tadeusz Kukuła

lek. stom. Tadeusz Kukuła

Specjalista stomatologii ogólnej i protetyki

Doświadczenie zawodowe

Stanowisko w Klinice: protetyk

Specjalista stomatologii ogólnej i protetyki
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskał I° specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej oraz II° specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Wieloletni asystent i wykładowca Kliniki Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W swojej pracy zawodowej na pierwszym miejscu stawiam dobro pacjenta. Uważam, że podstawą dobrego leczenia jest postępowanie, które zapewni pacjentowi zdrowie i komfort na długo. Podczas każdego zabiegu pracuję zgodnie ze zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem. Jestem zwolennikiem rzetelnie przeprowadzonych terapii, gdzie oprócz estetyki – tak oczywistej z punktu widzenia pacjenta, szalenie istotna jest odbudowa właściwej anatomii i funkcji uzębienia.

lek. stom. Bożena Mąkowska

lek. stom. Bożena Mąkowska

Specjalista periodontolog

Doświadczenie zawodowe

Stanowisko w Klinice: periodontolog

Specjalista periodontolog
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskała tytuł specjalisty I° stomatologii ogólnej oraz II° w dziedzinie periodontologii.

Moim zdaniem najważniejsze w codziennej pracy periodontologa jest ścisła współpraca z pacjentem. Uważam, że wypracowując zaangażowanie z jego strony możemy osiągnąć dobre rezultaty i powodzenie leczenia. W swojej pracy jestem dociekliwa, dokładnie i rzetelnie prowadzę diagnostykę, a także wykorzystuję możliwości leczenia interdyscyplinarnego.

lek. stom. Anna Michalska-Żmijewska

lek. stom. Anna Michalska-Żmijewska

Specjalista stomatologii ogólnej

Doświadczenie zawodowe

Stanowisko w Klinice: stomatolog ogólny

Specjalista stomatologii ogólnej
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista I° w zakresie stomatologii ogólnej.

W mojej praktyce zawodowej stawiam na ciągły rozwój. Potrzebę nieustannego pogłębiania wiedzy oraz aktualizowania informacji uznaję za kluczową z punktu widzenia zawodu lekarza. Muszę być pewna, że swoim pacjentom proponuję optymalne oraz najkorzystniejsze parametry leczenia.

lek. stom. Beata Osowska-Prekiel

lek. stom. Beata Osowska-Prekiel

Specjalista stomatologii ogólnej

Doświadczenie zawodowe

Stanowisko w Klinice: stomatolog ogólny

Specjalista stomatologii ogólnej
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Moim pacjentom poświęcam zawsze tyle czasu, ile potrzebują. Pracuję w spokoju oraz w atmosferze komfortu dla obu stron. Rzetelność i skrupulatność to cechy, bez których nie wyobrażam sobie wykonywania zawodu lekarza. 

lek. stom. Małgorzata Prządka-Barcińska

lek. stom. Małgorzata Prządka-Barcińska

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji

Doświadczenie zawodowe

Stanowisko w Klinice: endodonta

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Jako pracownik naukowy Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji. Uczestniczka licznych kursów z zakresu stomatologii ogólnej, estetycznej i endodoncji.

Najważniejsze w mojej codziennej pracy są staranność i rzetelność. Dlatego też drobiazgowo i w najmniejszych szczegółach informuje pacjentów o stanie zdrowia i potrzebach leczniczych. Uważam, że pomaga to zrozumieć pacjentowi poszczególne etapy leczenia, jak również umożliwia świadome podjęcie decyzji o wykonywaniu zalecanych zabiegów.

lek. stom. Marcin Zawadziński

lek. stom. Marcin Zawadziński

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji

Doświadczenie zawodowe

Stanowisko w Klinice: endodonta

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletni pracownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalizuję się w skomplikowanych zabiegach z zakresu endodoncji, także przy użyciu lup i mikroskopu. Należę do nielicznego grona lekarzy, którzy skutecznie radzą sobie z usuwaniem złamanych narzędzi z kanałów i zamykaniem perforacji. Jestem niezwykle dokładny i cierpliwy, a do swojej pracy podchodzę z ogromną pokorą i zdrowym rozsądkiem. Zawsze dokładnie i rzetelnie informuję pacjenta o spodziewanych efektach leczenia i możliwych niepowodzeniach.

Umawianie wizyty

+48 22 635 31 49
+48 22 833 36 97
+48 606 815 068

Godziny otwarcia

pon - pt: 9:00 - 20:00
sobota: 9:00 - 14:00

Adres:

ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

Parking przy ulicy Dzikiej lub
w centrum handlowym Arkadia