Program „Mleczne-Stałe-Zdrowe” to autorski projekt Kliniki ANAM, którego nadrzędnym celem są działania na rzecz poprawy stanu uzębienia dzieci i nastolatków. Pomysłodawczynią Programu jest Dyrektor Kliniki – dr Agata Orzechowska.

Naszą misją jest wykorzystanie wiedzy lekarzy Kliniki oraz Ambasadorki Programu: dietetyczki Katarzyny Błażejewskiej-Stuhr do budowy mechanizmów motywacyjnych służących poprawie nawyków związanych z pielęgnacją zębów oraz zasadami zdrowego żywienia u dzieci, a pośrednio także u rodziców i opiekunów.

Metody realizacji Programu:

W ramach Programu odbywają spotkania z uczniami oraz rodzicami w szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy i Mazowsza, podczas których dzieci otrzymują wiedzę dotycząca zasad właściwej pielęgnacji jamy ustnej oraz zdrowej diety.

Dodatkowo na potrzeby projektu zostały stworzone trzy wersje książeczek edukacyjnych – dla 3-6-latków, 6-9-latków i 10-13-latków, kanał na Facebooku – oraz strona internetowa www.mlecznestalezdrowe.pl, poprzez którą zainteresowane udziałem w Programie szkoły i przedszkola mogą zgłaszać swój udział.

Projekt ma charakter działania pro-bono.

Celem Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego „Mleczne-Stałe-Zdrowe” jest:

  • dostarczenie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom, pracownikom placówek oświatowych i wychowawczych niezbędnej wiedzy na temat zasad prawidłowej pielęgnacji jamy ustnej oraz zasad zdrowego żywienia
  • informowanie dzieci i rodziców o tym, jak zapobiegać chorobom jamy ustnej, a w szczególności chorobie próchnicowej pojawiającej się na każdym etapie życia
  • nauka zasad zdrowego żywienia bez cukru i produktów wysoko przetworzonych
  • zapoznanie dzieci i rodziców z przyczynami i konsekwencjami złego stanu uzębienia

Program został objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

 

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROGRAMU

created by Grupa Wzór