Program „Mleczne-Stałe-Zdrowe” to autorski projekt Kliniki ANAM, którego nadrzędnym celem są działania na rzecz poprawy stanu uzębienia dzieci i nastolatków. Pomysłodawczynią Programu jest Dyrektor Kliniki – dr Agata Orzechowska.

Naszą misją jest wykorzystanie wiedzy lekarzy Kliniki oraz Ambasadorki Programu: dietetyczki Katarzyny Błażejewskiej-Stuhr do budowy mechanizmów motywacyjnych służących poprawie nawyków związanych z pielęgnacją zębów oraz zasadami zdrowego żywienia u dzieci, a pośrednio także u rodziców i opiekunów.

Metody realizacji Programu:

W ramach Programu odbywają spotkania z uczniami oraz rodzicami w szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy i Mazowsza, podczas których dzieci otrzymują wiedzę dotycząca zasad właściwej pielęgnacji jamy ustnej oraz zdrowej diety.

Dodatkowo na potrzeby projektu zostały stworzone trzy wersje książeczek edukacyjnych – dla 3-6-latków, 6-9-latków i 10-13-latków, kanał na Facebooku – oraz strona internetowa www.mlecznestalezdrowe.pl, poprzez którą zainteresowane udziałem w Programie szkoły i przedszkola mogą zgłaszać swój udział.

Projekt ma charakter działania pro-bono.

Celem Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego „Mleczne-Stałe-Zdrowe” jest:

  • dostarczenie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom, pracownikom placówek oświatowych i wychowawczych niezbędnej wiedzy na temat zasad prawidłowej pielęgnacji jamy ustnej oraz zasad zdrowego żywienia
  • informowanie dzieci i rodziców o tym, jak zapobiegać chorobom jamy ustnej, a w szczególności chorobie próchnicowej pojawiającej się na każdym etapie życia
  • nauka zasad zdrowego żywienia bez cukru i produktów wysoko przetworzonych
  • zapoznanie dzieci i rodziców z przyczynami i konsekwencjami złego stanu uzębienia

Program został objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

 

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROGRAMU

created by Grupa Wzór
Karta rabatowa ANAM