O klinice

Nasz największy atut to doświadczony zespół lekarski składający się z ekspertów w swoich dziedzinach. To właśnie oni - już od ponad 25 lat - zapewniają najwyższą jakość opieki stomatologicznej. ANAM to również miejsce, gdzie szczególną opieką otoczeni są najmłodsi pacjenci. Każdy z nich otrzymuje PASZPORT STOMATOLOGICZNY, który gromadzi pełną historię pacjenta oraz pozwala śledzić jej szczegóły.

W Klinice wykonujemy zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej (pedodoncji), ortodoncji, protetyki stomatologicznej, chirurgii i implantologii, periodontologii (choroby błony śluzowej i przyzębia), a także zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej (m.in. wybielanie zębów).

Ponad wszystko cenimy sobie przejrzystość, dlatego podczas pierwszej wizyty pacjenci Kliniki, wspólnie z lekarzem prowadzącym, ustalają plan oraz zakres kompleksowego leczenia. Informujemy o możliwych wariantach, terminach, a także kosztach.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji również w przypadkach wymagających natychmiastowej pomocy stomatologicznej.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Oferta

Zespół

 • dr n. med. Joanna Gieorgijewska

  specjalista stomatologii ogólnej i dziecięcej
  dyrektor Kliniki

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, posiada tytuł specjalisty I° stomatologii ogólnej oraz II° w dziedzinie stomatologii dziecięcej.
  Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • dr n. med. Agata Orzechowska

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Absolwentka I Wydziału Lekarskiego, Oddziału Lekarsko - Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie specjalizacji z periodontologii w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczka wielu kursów i konferencji poświęconych periodontologii

 • prof. dr hab. n. med. Renata Górska

  specjalista periodontolog

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów, jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej odbyła dwukrotnie staż naukowy w Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku.
  Specjalista II° w dziedzinie periodontologii.
  Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii, członek Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego (AAP) oraz prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddziału Warszawskiego.
  Dorobek naukowy prof. Renaty Górskiej obejmuje 380 prac wydrukowanych w wielu uznanych czasopismach w kraju i zagranicą. Jest również autorem i współautorem wielu podręczników akademickich i monografii naukowych a także promotorem 12 prac doktorskich i opiekunem pracy habilitacyjnej.

Blog

ZOBACZ WIĘCEJ

Kontakt

ANAM Klinika Stomatologiczna 

ul. Dzika 19/23

00-172 Warszawa

tel.: 22 635 31 49, 22 833 36 97

fax: 22 635 20 41

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku: 8:30 – 20:00

w soboty: 8:30 – 15:00

 

Zapraszamy