O klinice

W Klinice Stomatologicznej ANAM pracuje zespół 23 lekarzy specjalistów, w tym 2 z tytułem profesora, 11 doktorów nauk medycznych, 4 lekarzy anestezjologów oraz 13 higienistek i dyplomowanych pielęgniarek, 4 pielęgniarki anestezjologiczne, 4 techników radiologicznych, co daje możliwość kompleksowego leczenia pacjentów.
Lekarze pracują wyłącznie w swoich wyuczonych, popartych dyplomami specjalnościach. W gronie lekarzy kliniki są konsultanci krajowi oraz biegli sądowi z zakresu stomatologii.

W naszej Klinice wykonywane są zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej (pedodoncji), ortodoncji, protetyki stomatologicznej, chirurgii i implantologii, periodontologii (choroby błony śluzowej i przyzębia), a także zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej (m.in. wybielanie zębów).

ZOBACZ WIĘCEJ

Oferta

Zespół

 • dr n. med. Joanna Gieorgijewska

  specjalista stomatologii ogólnej i dziecięcej
  dyrektor Kliniki

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, posiada tytuł specjalisty I° stomatologii ogólnej oraz II° w dziedzinie stomatologii dziecięcej.
  Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • dr n. med. Agata Orzechowska

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Absolwentka I Wydziału Lekarskiego, Oddziału Lekarsko - Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie specjalizacji z periodontologii w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczka wielu kursów i konferencji poświęconych periodontologii

 • prof. dr hab. n. med. Renata Górska

  specjalista periodontolog

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów, jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej odbyła dwukrotnie staż naukowy w Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku.
  Specjalista II° w dziedzinie periodontologii.
  Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii, członek Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego (AAP) oraz prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddziału Warszawskiego.
  Dorobek naukowy prof. Renaty Górskiej obejmuje 380 prac wydrukowanych w wielu uznanych czasopismach w kraju i zagranicą. Jest również autorem i współautorem wielu podręczników akademickich i monografii naukowych a także promotorem 12 prac doktorskich i opiekunem pracy habilitacyjnej.

Blog

ZOBACZ WIĘCEJ

Kontakt

ANAM Klinika Stomatologiczna 

ul. Dzika 19/23

00-172 Warszawa

tel.: 22 635 31 49, 22 833 36 97

fax: 22 635 20 41

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku: 8:30 – 20:00

w soboty: 8:30 – 15:00

 

Zapraszamy